Your search results

Obostrzenia w Hiszpanii 2021

Opublikowano przez Mateusz Globly.eu w 22 maja 2021
0

Ostatnia aktualizacja 21.05

Sytuacja epidemiczna dot. wymagań wobec osób podróżujących oraz planujących wyjazd do Hiszpanii jest dynamiczna. 

Obostrzenia w Hiszpanii 2021 (stan na 21 maj):

Na terytorium całego kraju obowiązuje noszenie maseczki ochronnej:

  • w zamkniętej przestrzeni publicznej
  • w otwartej przestrzeni publicznej
  • w środkach transportu transportu publicznego (obowiązek dotyczy również podróżujących pojazdami przeznaczonymi do przewozu do 9 osób  – w przypadku gdy te osoby nie są z tego samego gospodarstwa domowego. 

Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są dzieci w wieku do 6 lat, osoby z dolegliwościami płucnymi, niepełnosprawni oraz posiadający problemy w samodzielnym zakrywaniu lub odkrywaniu ust i nosa, osoby uprawiające sport indywidualny na świeżym powietrzu. 

W przypadku niezastosowania się do obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w wysokości do 100€.

Informacje dot. obostrzeń są aktualizowane na bieżąco i znajdują się na poszczególnych stronach internetowych rządów regionalnych. 

Zasady wjazdu do Hiszpanii maj 2021 (ostatnia aktualizacja 21 maj)

Jak wyglądają obostrzenia w Hiszpanii 2021? Wszyscy chcemy, żeby sytuacja wyglądała już, jak na poniższym zdjeciu>

obostrzenia w Hiszpanii 2021

Obecnie wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii są poddani obowiązkowej kontroli zdrowotnej polegającej na mierzeniu temperatury, sprawdzeniu dokumentów oraz ogólnej ocenie stanu zdrowia (wizualnie).

Mierzenie temperatury odbywa się za pomocą bezdotykowych termometrów oraz za pomocą kamer termowizyjnych. Za stan gorączkowy uznawana jest temperatura powyżej 37,5 °C oraz wyżej. 

W momencie gdy zostanie stwierdzona gorączka lub pojawią się podejrzenia objawów związanych z COVID-19, podróżny zostanie poddany powtórnej kontroli(mierzenie temperatury, badanie lekarskie). W przypadku uzasadnionych podejrzeń zostaje ogłoszony alert sanitarny i pasażer zostaje skierowany do najbliższej placówki medycznej. 

Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie https://www.spth.gob.es

Informacje na temat procedury działania w momencie pojawienia się objawów zakażenia koronawirusem można uzyskać od operatorów specjalnych infolinii.

Obecnie wjazd do Hiszpanii wiąże się  z obowiązkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19, który musi być wykonany. 

W tym momencie uznawane są wyniki testów typu:

  1. PCR (RT-PCR),
  2. TMA (ang. Transcription Mediated Amplification),
  3. RT-LAMP (ang. Reverse Transcriptase Loop-Mediated Isothermal Amplification).

Test koniecznie musi być wykonany w czasie 72 godzin przed terminem wjazdu na teren Hiszpanii. Wynik testu obowiązkowo ma być przetłumaczony (przez laboratorium) na język hiszpański, francuski lub angielski. 

Zaświadczenie w formie cyfrowej lub papierowej (w języku hiszpańskim i/lub angielskim, niemieckim, francuskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański) ma zawierać: dane osobowe pacjenta, datę badania oraz numer dokumentu (wskazany w formularzu sanitarnym), dane kontaktowe i oznaczenie do ośrodka medycznego wykonującego test oraz wskazanie negatywnego wyniku.

W wyjątkowych sytuacjach, w razie braku możliwości wypełnienia formularza sanitarnego w wersji on-line, podróżujący będą mogli wypełnić go w formie papierowej przed wejściem na pokład. Uwaga, konieczne będzie wtedy dołączenie do formularza oryginału zaświadczenia o wykonaniu testu PCR.

Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą przedstawiać wyniku testu.

Uwaga! Obecnie posiadanie zaświadczenia o odbytym szczepieniu przeciwko COVID-19 nie zwalania z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu.

https://www.gov.pl/web/hiszpania/komunikat-dla-podrozujacych-do-hiszpanii

Porównaj oferty